Inter Visual Studio is hoofdzakelijk werkzaam in de gehele provincie Noord-Holland. In de Noord-Holland kan Inter Visual Studio een dekking bieden van nagenoeg 100%. Klanten kunnen daarom steevast een beroep doen op beeld van nieuwswaardige gebeurtenissen. Maar ook buiten deze provincie verslaat Inter Visual Studio het nieuws. Naast Noord-Holland biedt Inter Visual Studio mogelijkheid tot nieuwsvoorziening in andere provincies, wanneer er sprake is van een grote nieuwswaarde. 

Nauwe samenwerking met dé Amsterdamse zender


Inter Visual Studio levert ten minste 50 items per maand aan AT5.  ...

Dekking in Noord-Holland


Inter Visual Studio is hoofdzakelijk werkzaam in Noord-Holland, maar ook buiten de provincie worden er mogelij...

Editing van videobestanden


Inter Visual Studio beschikt over uitstekende editingprogramma's voor het monteren van uw video's videobestand...

Internationaal


Inter Visual Studio is ook internationaal beschikbaar. Er wordt regelmatig zakengedaan met media uit de buurla...

© 2017 Inter Visual Studio - All Rights Reserved